Natisni

Kaj so trajnice?

Objavljeno: .

Kaj so trajnice?

hermelikaTrajne rastline.  No, to je le del resnice, najprej je potrebno razčistiti s kakšnim izrazom sploh mamo opravka. Trajnica v botaničnem jeziku pomeni rastlino, ki na svojem naravnem rastišču uspeva najmanj 3 leta. V vrtnarskem jeziku pa s trajnicami označujemo ožjo skupino trajnih vrtnih rastlin, saj ta izraz zajema le zelnate rastline. Večini nadzemni del v zimskem času odmre, znova pa ozelenijo spomladi. Obstaja tudi nekaj takih, ki so zimzelene. Morda bi z uporabo konkretnejšega opisa pripomogli k boljšemu razumevanju, v mislih imam namreč izraz okrasne zelnate trajnice. Mnogi so pri nas že osvojili omenjeno izrazoslovje, se pa še vedno prepogosto zgodi, da v vrtnariji specializirani za vzgojo trajnic stranka vpraša: »Kje pa imate vrtnice in ciprese za živo mejo?«.

Če kdo še vedno nima prave predstave za katere rastline gre, naj naštejem nekaj bolj poznanih: jesenske astre(nebine) Aster sp., ameriški slamnik Echinacea purpurea, volčji bob Lupinus hy., hoste Hosta hy., perunike Iris sp., hermelike Sedum sp., ostrožniki  Delphinium,…

 

Raznolikost trajnic

trajniceV skupino okrasnih zelnatih trajnic spadajo tudi trajne okrasne trave. V to podskupino so zajete prave trave, kot so kitajski trstikovci Miscanthus sinensis, rušnate masnice Deschampsia caespitosa, hakonske trave Hakonechloa macra, bilnice Festuca sp., stožke Molinia sp., perjanke Pennisetum sp. šašulice Calamagrostis sp. in druge.  Pomembni pa so tudi šaši: lasasti šaš Carex commans, Morrow šaš C. morrowii,  previsni  C. pendula, ptičjenogi C. ornithopoda,… in ločje.

 

Vodne in vlagoljubne trajnice lahko razdelimo v več podskupin. Klasičen predstavnik vodnih , lahko bi rekli globokovodnih  rastlin je vsekakor lokvanj Nymphea hy. (z izjemo majhnih sort, ki lahko rastejo v zelo plitvi vodi), med močvirske, ki imajo rade korenine ves čas zelo namočene spada npr. navadna kalužnica Caltha palustris, med plavajoče rastline spada vodna škarjica Stratiotes aloides, predstavnik vlagoljubnih pa je brestovolistni oslad Filipendula ulmaria, ki sicer dobro uspeva tudi v normalni vrtni zemlji.

 

trajnicePraproti so posebna skupina, saj so le-te lepe praktično izključno zaradi listov, ki so mnogokrat čipkastega videza. So pa tudi izjeme, kot je jelenov jezik , ki ima cele in nedeljene liste.  Večina jih najbolje uspeva v senčnih in polsenčnih legah, kjer so tla konstantno vsaj nekoliko vlažna. V množici čudovitih praproti z zelenimi listi najdemo tudi drugače obarvane. Japonska podborka Athyrium nipponicum var. pictum (in nekatere sorte) imajo liste vijolično-sivaksto pisane, Dryopteris erythrosora navdihuje z okrastooranžnimi mladimi listi, Osmunda regalis 'Purpurascens' ima purpurno nadahnjene mlade poganjke,…

 

Kar obsežno skupino predstavljajo tudi trajnice, ki so primerne za alpinetume, skalnjake, grobove, škarpnike,… Skupna lastnost jim je, da so nižje rasti, mnoge od njih so blazinaste (iglasta plamenka Phlox subulata, avbrecija Aubrietia hy.,…), nekatere plazeče rasti (plazeči skrečnik Ajuga reptans, plazeča sadrenka Gypsopila repens, pritlikavi rman Achillea nana, srčastolistna mračica Globularia cordifolia,…),spet druge so prave gorske rastline (avrikelj Primula auricula, kochov svišč Gentiana acaulis, planika Leontopodium alpinum,…).

 

trajniceZanemarljive niso niti tiste, ki so primerne za rezano cvetje. Najboljše so tiste, ki cvet ali socvetja razvijejo na nekoliko daljšem steblu, sami cvetovi pa so obstojni (npr. cvet maslenic  Hemerocallis je odprt samo en dan in v šopku ni kaj prida uporaben). Primerni so npr. ameriški slamniki Echinacea purpurea, ostrožniki Delphinium hy., jesenske astre/nebine Aster sp., breskovolistna zvončnica Campanula persicifolia, latasta sadrenka ali šlajer Gypsophilla paniculata, latasta plamenka Phlox paniculata, zali kobulčki Astrantia major, hoste (predvsem listi) Hosta hy., kresnice Astilbe hy., socvetja številnih okrasnih trav,…

 

Vloga v vrtu

trajniceČe drevesa in grmovnice v vrtu predstavljajo ogrodje, so trajnice barva, oblike in življenje tega zelenega platna. Gre za zelo dinamično skupino, ki omenjeno »življenjskost« vnašajo s svojo spremenljivostjo. Od mladih, pogosto drugače oblikovanih ali obarvanih poganjkov spomladi, do cvetja v vseh letnih časih, prijetnega vonja, zvoka šelestečih listov do gibanja v vetru in zimskih ledenih čipk na socvetjih. Vse to prinašajo trajnice.

Kot je nakazano že v prejšnjih odstavkih, gre za raznoliko skupino okrasnih rastlin, ki je primerna za zelo različna rastišča in različno rabo. Poleg zasajanja v vrt, se vedno bolj uveljavljajo tudi v rabi pri zasaditvah cvetličnih korit in loncev.  Omogočajo nam torej številne možnosti zasaditev in oblikovanja vrta nasploh.

 

Besedilo in fotografije: Matic Sever

www.trajnice-carniola.com