Natisni

Hortikulturno društvo Slovenije Zeleni palec se predstavi

Objavljeno: .

Glavne aktivnosti in ciljni nameni društva obsegajo dejavnosti promocije, izobraževanja, znanstvenega udejstvovanja in povezovanja različnih družboslovnih in naravoslovnih smeri, z vizijo dviga ravni hortikulturne zavesti.

Širši javnosti predstavljamo pomen, vlogo in priložnosti v hortikulturi ter sinergijo dopolnjujočih si področij.

Okrasno vrtnarjenje ima tudi pri nas zgodovinsko vrednost in vsebine, ki so vselej sledile evropskim umetniškim slogom. Poudarek in naloga vrtnega oblikovanja ter ohranjanje nekdaj ugledno urejenih in zasajenih parkov in vrtov pa je, na žalost, v drugi polovici 20. stoletja propadlo in izgubilo pomen, ti spomeniki pa propadajo ali so zelo slabo vzdrževani še danes. Zanemarjen zgodovinski temelj oblikovanja vrtov ponesrečeno vpliva na sedanje generacije, inspiracije povezovanja, na spajanje zgodovinske vrednosti in modernih futurističnih idej oblikovanja, trajnostnega pristopa izdelave vrtov ali drugih zunanjih enot.

Zavedamo se teh omejitev in pomanjkljivosti. Jemljemo jih kot izziv, navdih… Kot veliko priložnost, ki povezuje v najširšem pomenu - naravo, njeno raznolikost in raznovrstnost ter vključuje človeka in njegovo kreativnost.

Dobrodošli v skupini društvenega vzdušja s svojimi delovnimi predlogi in rešitvami, sodelujte pri ustvarjanju boljše prihodnosti hortikulture v Sloveniji.

Obiščite slikovno zelo bogato Facebook stran Hortikulturnega društva Slovenije Zeleni palec  na:
http://www.facebook.com/pages/Zeleni-palec/386086851431541