Natisni

Tujerodne vrste - naša skrb, moja odgovornost

Objavljeno: .

Tujerodnih rastlinskih vrst je v Sloveniji nepregledno veliko, sem lahko štejemo večino okrasnih in drugih gojenih rastlin, mnoge plevele … in seveda sodi sem še zelo neznana skupina tujerodnih nižjih rastlin (alg in mahov). Dokler je pojavljanje prehodno ali vsaj ne ogroža strukture ali funkcije ekosistemov, tujerodne vrste praviloma še ne predstavljajo naravovarstvenega problema, predstavljajo le potencialno nevarnost. Definiciji invazivke ustreza pravzaprav razmeroma malo rastlinskih vrst slovenske flore, našteli bi jih lahko 30 do 60, odvisno od tega, kako dosledni smo. A kljub temo predstavljajo resen problem, ki se ga ne zavedamo dovolj.

Znani slovenski botanik Viktor Petkovšek je že leta že leta 1953 opozoril na nevarnost širjenja tujerodnih (alohtonih) rastlinskih vrst, ki v novi domovini postanejo naturalizirane, se spontano razširjajo ter v naravnem okolju izpodrivajo samonikle (avtohtone) vrste. Take vrste danes imenujemo invazivne. V članku iz leta 1953 je zapisal: "V Evropi so opazili velik prirastek novih adventivnih vrst po prvi svetovni vojni, deloma že tudi preje. V tem obdobju so se močno razširile nekatere rastline, kot npr.: Pleuropterus cuspidatus [danes Reynoutria japonica],Impatiens parvifloraSolidago serotina [danes Solidago gigantea], Rudbeckia laciniataHelianthus – vrste in druge, ki delajo ponekod na obdelanih površinah, traviščih, deloma tudi gozdovih že občutno škodo. ... Kakor sem že omenil, so to predvsem antropohorne vrste, ki so se v nekaterih primerih tako razmnožile, da so postale škodljive in so negativen faktor v rastlinski proizvodnji."

Letos je v okviru projekta Thuja 2, ki ga izvajata Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije in bo trajal do septembra 2013, nastalo tudi gradivo, ki nam predstavi najbolj invazivne tujerodne rastline. Povabi pa nas tudi na sodelovanje pri prvem popisu tujerodnih rastlin na vzorčnih ploskvah po vseh Sloveniji. Priročnik, ki je zelo poučen, saj na na straneh 19 do 48 v sliki in besedi temeljito predstavi "naše" invazivke, si lahko ogledamo in tudi prenesemo na računalnik na http://www.tujerodne-vrste.info/projekti/projekt-thuja-2/Prirocnik-popisovanje-rastlin.pdf.

Več o invazivnih rastlinah pa najdemo na http://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/tujerodne-rastline/, kjer je v blogu objavljen tudi spodnji dokaz (TV dnevnik RTV Slo, 18. 8. 2012 ob 19. uri, na sliki je zlata rozga), da je izobraževanje na tem področju še kako pomembno in potrebno.

Vir: http://www.tujerodne-vrste.info/