Natisni

Spletni enciklopediji trajnic in okrasnih trav

Objavljeno: .

Enciklopedija trajnic in travMatic Sever iz vrtnarije Trajnice Carniola je na svoji spletni strani objavil dve obširnejši enciklopediji rastlin in sicer enciklopedijo trajnic in enciklopedijo okrasnih trav.

V uvodu v enciklopedijo trajnic je avtor zapisal:

"Pred vami je prva slovenska spletna enciklopedija trajnic, ki je namenjena tako ljubiteljem okrasnih rastlin kot strokovnjakom s področja hortikulture. Gre za dinamično enciklopedijo, ki se bo ves čas nadgrajevala z dodajanjem novih opisov vrst in sort gojenih okrasnih trajnic.

Vsebinsko je predstavitev posameznih rastlin zasnovana tako, da s pomočjo dobro razpoznavnih simbolov tik pod imenom bralec že na prvi pogled izve poglavitne lastnosti rastline ter zahteve glede rastišča. V besedilih so večinoma izpuščeni podrobni in suhoparni botanični opisi, z jedrnatim navajanjem poglavitnih podatkov o izvoru rastline, njenih lastnostih, zahtev glede rastnih razmer, uporabe v vrtu.pa je omogočeno hitro pridobivanje informacij. Glavnina je predstavljena v opisu posameznega rodu, pri vrstah in sortah pa so zapisane le posebnosti, ki so pomembne z vidika vrtnarske rabe. Zaradi vedno večjega števila zbirateljev in drugih, ki so željni dodatnih, redkeje zapisanih informacij, kot je žlahtnitelj sorte, nastanek nekega križanca, izvor imena, etnobotanika,. so vključene tudi te.

Poleg same predstavitve trajnic je veliko pozornosti namenjene tudi do sedaj močno prezrti temi, to je pravilno poimenovanje rastlin. Botaniki se obsežneje ukvarjajo le z naravno rastočimi vrstami, velika večina vrtnarjev in trgovcev pa že tradicionalno pravilnemu poimenovanju ne posvečajo nobene pozornosti. Tako smo Slovenci na tem področju močno zaostali in nabrala se je cela kopica novih vrst rastlin, ki se po dolgem in počez prodajajo pod napačnimi znanstvenih imenih, da o slovenskih, ki pri marsikateri cvetlici sploh ne obstajajo, niti ne govorimo. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je ažuriranje imen dandanes precej težavno, saj ne le da nekatere rastline znova in znova dobivajo nova imena in/ali jih botaniki prestavljajo iz enega roda v drugega, pač pa se sproti rešuje tudi stare >grehe<, ki so nastali z ignoriranjem pravil botanične nomenklature oz. so nastali pred dopolnili pravil poimenovanja (predvsem sort).

Posamezni opisi rastlin niso le dejstva povzeta iz drugih enciklopedij, pač pa so prilagojeni slovenskim razmeram. Še posebej na področju gojenja, razmnoževanja in prezimne trdnosti rastlin podatki mnogokrat izhajajo iz prakse v Sloveniji."

Enciklopediji si oglejte s klikom na povezavo:

- enciklopedija trajnic

- enciklopedija trav

(Če na računalniku še nimate čitalca pdf datotek, ga lahko snamete tukaj)